Image 01Image 01
 
 

اتوماسیون و سیستم های یکپارچه

- امروزه وجود یک سیستم اداری مناسب که حجم عظیم اطلاعات و مکاتبات را در بر گیرد به وضوح احساس می گردد.
- اطلاعات یکی از منابع باارزش و اصلی مدیران یک سازمان است.
- همان طور که منابع انسانی ، مواد اولیه و منابع مالی در روند تولید دارای نقش و ارزش خاصی هستند در عصر اطلاعات و ارتباط ، اطلاعات دارای ارزش ویژه ای هستند.
- امروزه سیستم های اداری ، سیستم های جهانی هستند که وظیفه اصلی آنها ایجاد و بهبود ارتباط است. ارتباطات به لحاظ اطلاعات تجاری از اهمیت بسزایی برخوردار است ، رمز بقای سازمانها و تداوم فعالیتهای آنها مجهزشدن به ابزارهای رقابتی عصر اطلاعات و ارتباطات ، یعنی سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات (IT) است.
- به همین جهت ، بحث سیستم های اتوماسیون اداری که نوعی از انواع سیستمهای اطلاعاتی است روز به روز اهمیت بیشتری می یابد .چنانکه امروز سازمانهایی میتوانند در اغلب اوقات خود را در بالاترین میزان آمادگی برای مقابله با تغییرات محیطی و داخلی ببینند که از درجه بالایی از اتوماسیون سود برده باشند.
- در همین راستا شرکت رهپويان فناوري هوشمند با سرمایه گذاری ویژه در این بخش آماده طراحی و پیاده سازی انواع سیستمها اداری (اتوماسیون داخلی) به منظور توانمند ساختن شرکت ها و سازمانها می باشد .